Optimalisering

Kalkulus >> Derivasjon >> Optimalisering

Optimalisering
Derivasjon
Avgrenset arealet
Her skal vi se sammenheng mellom en fri variabel x og en avhengig variabel y = f(x)