Likning

I matematikk er stigningstallet til en kurve et mål for hvor bratt den er.

 

Finn linje til den gitt likningen. (flytt punktene)