REA1153 Interaktiv video

Det kan komme flere videoer. Temaene er basert på ønsker fra studenter
Alle videoene kan bli oppdatert med nye muligheter.


Innsettingsmetode 1 (Videolengde: > 3 minutter )


Innsettingsmetode 2 (Videolengde: > 4 minutter)


Annuitetslån


Restlån