latexTEST

Nå skal jeg teste ut om LATEX virker : )
\int 2x dx = x^{2}

(1)   \begin{equation*}  \left\{ P_{N-1}(x_k) = f_k\right\},\quad k=-\frac{N-1}{2},\dots,\frac{N-1}{2} \end{equation*}