Leksehjelp i VGS matematikk

Alle ledige timer er synlig i kalenderen, mens timene som har blitt booket blir usynlige. Hver veiledningstime varer i 30 min. Klikk på en dato i kalenderen nede for å booke.

Det er et begrenset antall timer som er satt opp, så det lønner seg å reservere tidlig.


Mer info på Youtube og NTNU

Metoden som brukes er en helt ny digital interaktiv metode som er utviklet av NTNU. Det simulerer i stor grad en ansikt til ansikt opplevelse.