Sommerkurs2020

Grunnleggende algebra

Potenser

Faktorisering

Likning

Funksjon