Plot
Parametriserte kurver(hjerte) Parametriserte kurver(hjerte)

kommer…