Plot

 

Parametriserte kurver(hjerte) Parametriserte kurver(hjerte)

kommer…